Opbouw opleiding Wft
In grote lijnen zijn alle modules van de e-Leerlijn Wft hetzelfde opgebouwd. Wanneer je de e-Leerlijn start begin je altijd met een aantal studietips, vervolgens ga je door het onderdeel Professioneel gedrag, waarna een aantal hoofdstukken volgt. In deze hoofdstukken is de lesstof in overzichtelijke paragrafen opgedeeld. De lesstof wordt ondersteund door illustraties en oefenvragen. Hoeveel hoofdstukken de e-leerlijn bevat verschilt per module. Aan het eind van elk hoofdstuk oefen je met een integrale casus en maak je een toets om je kennis over de zojuist verkregen informatie te testen.

In iedere e-leerlijn krijgt het onderdeel Vaardigheden & Competenties de nodige aandacht, omdat dit een belangrijk onderdeel is van het Wft-examen.

Nadat je alle hoofdstukken hebt doorlopen komen de PE-actualiteiten aan bod. Daarna kun je je kennis over alle stof die aan bod is gekomen toetsen aan de hand van één of meerdere representatieve oefenexamens. Je sluit de e-leerlijn af met het e-leerlijn examen.